TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ

Thuế trọn gói

Kế toán thuế trọn gói

Tư vấn chính xác kịp thời luật thuế và kế toán mới cho doanh nghiệp
Xử lý số liệu kịp thời chính xác cho doanh nghiệp
Đảm bảo chi phí hiệu quả và thấp nhất.

kiểm tra sổ sách

Kiểm tra sổ sách

Thanh kiểm tra lại các chứng từ
Thanh kiểm tra báo cáo thuế GTGT
Thanh kiểm tra thuế TNDN
Thanh kiểm tra sổ sách kế toán, báo cáo tài chính

thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại...
Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty
Thay đổi người đại diện, thành viên cổ đông
Thay đổi vốn điều lệ: Tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, cơ cấu lại tỷ lệ góp vốn

Báo cáo Thuế, kê khai thuế

Báo cáo Thuế, kê khai thuế

Lập Báo cáo thuế GTGT hàng tháng, hàng quý,
Lập Báo cáo thuế TNDN hàng quý
Lập báo cáo thuế TNCN

Hoàn thuế GTGT

Hoàn thuế GTGT

Kiểm tra hóa đơn chứng từ đầu vào , đầu ra
Tập hợp hồ sơ pháp lý
Tập hợp hồ sơ kế toán, hồ sơ thanh toán công nợ
Tư vấn hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế
Lập hồ sơ hoàn thuế, đại diện DN làm việc với cơ quan thuế

Hỗ trợ vay vốn ngân hàng

Hỗ trợ vay vốn ngân hàng

Làm chứng từ, kê khai tài chính doanh nghiệp.
Hỗ trợ pháp lý, thủ tục ngân hàng.