Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Sau khi được thành lập và đi vào hoạt động, vì các lý do khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh, phát triển của mình, doanh nghiệp cần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Để hỗ trợ khách hàng tiết kiệm thời gian và giảm chi phí, đồng thời quản lý điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật, hạn chế mọi rủi ro pháp lý, Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Hà nội cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh dưới đây.

Dịch vụ cung cấp

-  Dịch vụ kế toán thuế, tư vấn thuế giả rẻ  
-  Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm  
-  Dịch vụ làm kế toán thuế trọn gói hàng năm
-  Dịch vụ thanh kiểm tra và dọn dẹp lại sổ sách –quyết toán thuế  
-  Dịch vụ quyết toán thuế trọn gói  
-  Dịch vụ Hoàn thuế cho doanh nghiệp  
-  Dịch vụ làm thủ tục bảo hiểm cho doanh nghiệp

Nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh, bao gồm

-  Thay đổi tên doanh nghiệp. Bao gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp
-  Thay đổi địa chỉ trụ sở chính
-  Thay đổi số điện thoại, fax, email, website
-  Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty như: bổ sung ngành nghề kinh doanh, rút, chỉnh sửa ngành nghề kinh doanh
-  Thay đổi người đại diện theo pháp luật, chức danh của người đại diện theo pháp luật 
-  Thay đổi người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần
-  Thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp, bao gồm: Tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, cơ cấu lại tỷ lệ góp vốn
-  Thay đổi thành viên, cổ đông của công ty, các thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Khách hàng được tư vấn miễn phí quy định pháp luật về việc thay đổi đăng ký kinh doanh        

-  Tư vấn thay đổi trụ sở công ty (thuộc quyển sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp       
-  Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh: Phù hợp với mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp và được chuẩn hoá theo quy định của pháp luật             

Khách hàng cần cung cấp hồ sơ, tài liệu sau

- Danh mục nội dung cần thay đổi, bổ sung
- Bản gốc đăng ký kinh doanh
- Giấy CMND có chứng thực (trường hợp bổ sung thành viên hoặc thay đổi thông tin thành viên, thay đổi người đại diện theo pháp luật) 
- Bản fotocopy chứng chỉ hành nghề có chứng thực (trường hợp bổ sung ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề, ví dụ: Dịch vụ thẩm định giá, kiểm toán, kinh doanh dược phẩm, thiết kế công trình xây dựng...) 
- Văn bản xác nhận vốn pháp định (trường hợp bổ sung ngành nghề có vốn pháp định)

Thực hiện các công việc theo uỷ quyền

Công ty TNHH dịch vụ và đào tạo hà nội sẽ thực hiện công việc theo sự ủy quyền của Quý khách tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung sau:

-  Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh 
-  Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
-  Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo tiến trình xử lý hồ sơ đã nộp
-  Đăng ký và khắc dấu pháp nhân đối với các trường hợp phải đăng ký dấu mới    
-  Tiến hành thủ tục điều chỉnh đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp (nếu có)                                                                                
-  Nhận kết quả

Thời gian thực hiện dịch vụ và phí dịch vụ

Thời gian hoàn thiện thủ tục theo ủy quyền

- 05 ngày làm việc để nhận Đăng ký kinh doanh mới

- Từ 07 – 10 ngày làm việc để nhận Đăng ký kinh doanh mới và dấu mới

- Theo yêu cầu của khách hàng có thể rút ngắn thời gian thực hiện dịch vụ

Phí dịch vụ

- Tùy theo từng hồ sơ

- Phí dịch vụ dựa theo khối lượng công việc cũng như thời hạn khách hàng mong muốn nhận được kết quả dịch vụ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN 24H

Địa chỉ: VP: Tầng 6, số 12 Phố Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Email: ketoan24h.edu.vn@gmail.com, hocvienketoan24h@gmail.com

Hotline: 0983.125.890 / 0243.511.8057

Website: Ketoan24h.edu.vn, hocvienketoan24h.com