Không yêu cầu Người nộp thuế cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính thuế

Không yêu cầu Người nộp thuế cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính thuế

Đó là nội dung chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 918/TCT-VP ngày 24/3/2023 yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuế cho Người nộp thuế (NNT).

Từ ngày 01/01/2023, các thủ tục hành chính, dịch vụ công có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú theo quy định tại Điều 14 Nghị định số104/2022 của Chính phủ, có hiệu lực từ 01/01/2023.

Đây là nội dung Tổng cục Thuế triển khai chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 2303/BTC-VP ngày 13/3/2023 về việc đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Theo đó, Công văn số 918/TCT-VP khẳng định, NNT không phải xuất trình số hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC thuế. Đối với thông tin của NNT, cơ quan thuế sẽ khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong cơ sở quốc gia về dân cư.

Đồng thời, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế trên cả nước triển khai, thực hiện ngay nội dung sau:

Một là, thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế trên địa bàn đảm bảo đúng quy định của Luật Quản lý Thuế, quy trình của ngành, tạo thuận lợi cho NNT. Tuyệt đối không yêu cầu NNT cung cấp Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Các thủ tục hành chính thuế có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong cơ sở quốc gia về dân cư theo quy định.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức phù hợp để NNT biết việc không yêu cầu cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi văn bản về Tổng cục Thuế để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

“Từ ngày 01/01/2023, các thủ tục hành chính, dịch vụ công có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú theo quy định tại Điều 14 Nghị định số104/2022 của Chính phủ, có hiệu lực từ 01/01/2023.

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân, có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú gồm: thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân.”

Bài trước Bài sau